Uitleg over Rodekaart.nl

Voorbeeld van een rode kaart!
Voorbeeld van een rode kaart!

Wat is

Rodekaart is een website waar iedereen zijn ergernissen en frustraties kwijt kan, waar misstanden aan de kaak kunnen worden gesteld en waar de zwakke schakels van Nederland worden getoond. Bezoekers die het van harte eens zijn met de rodekaart kunnen dat tonen door een thumbs-up uit te delen. Zo krijgt een rodekaart meer gewicht.

 

Geen vrijplaats

Rodekaarten worden aangeleverd door bezoekers.  

Voordat ze gepubliceerd worden screent de redactie van rodekaart.nl de inhoud.

Onnodig beledigen, bedreigen, discrimineren, te grof taalgebruik en evidente onwaarheden zijn redenen om aangeleverd materiaal niet te plaatsen. Ook moet de rodekaart een publiek karakter hebben. Plaats-, streek- en landgenoten moeten zich kunnen herkennen.

Het heeft dus geen zin een rodekaart aan je broer uit te delen omdat hij je altijd pest onder het eten. Dat zal immers geen grote kring van medestanders opleveren.